Kontakt

Henvendelser til Energikommisjonen rettes helst til energikommisjonen@oed.dep.no. Se omtale av innspill under menyvalget «Innspill».

Energikommisjonens leder Lars Sørgard kan kontaktes på telefon 91 61 18 98 eller e-post lars.sorgard@nhh.no