Innspill

Energikommisjonen har mottatt en rekke innspill og synspunkter.

Kommisjonen holdt et digitalt innspillsmøte 10. mai. Program for innspillsmøtet.

Du kan se innspillsmøtet i opptak her

Kommisjonen har også mottatt skriftlige innspill. Det var satt en frist for innspill til 25. mai 2022. Skriftlige innspill publiseres i sin helhet på denne siden.

Energikommisjonen møter utvalgte fagmiljøer som del av sitt arbeid.

Innspill fra organisasjoner

Innspill fra privatpersoner

Innspillet kommet inn etter 25. mai