Innspill

Energikommisjonen ønsker innspill og synspunkter knyttet til kommisjonens arbeid.

Kommisjonen holdt et digitalt innspillsmøte 10. mai. Program for innspillsmøtet.

Du kan se innspillsmøtet i opptak her.

Skriftlige innspill

Kommisjonen ønsker skriftlige innspill. Skriftlige innspill må ikke overstige to A4-sider og peke på hvilke deler av mandatet innspillet gjelder. Det oppfordres til at nærstående organisasjoner samarbeider om innspill.

Skriftlige innspill vil publiseres i sin helhet på denne siden.

Innspill må sendes til energikommisjonen@oed.dep.no innen 25. mai 2022.

Energikommisjonen vil også møte utvalgte fagmiljøer som del av sitt arbeid.

Foreløpige innspill: